Pánský večer na Westendu

Pánský večer na Westendu

V sobotu 5. 11. 2016 byla v hostinci U Menclů v Hatích obnovena tradice Pánských večerů, která sahá do 30tých let minulého století. Tehdy se mužská část osadníků rozhodla, že jednou v roce se bude bavit bez dohledu svých partnerek a za zpěvu a konzumace lihových nápojů zavzpomíná na divoké zábavy z dob vzniku osady. Pánské večery se konaly i za 2. světové války a po ní. Velkou popularitu si získaly v 70tých letech, ale poté skončily pouze ve vzpomínkách pamětníků.

Letos se sešlo na Pánském večeru asi 20 kamarádů a za doprovodu kamarádů Mirka Váni, Marko Čermáka a Jirky Tuttera si krásně zazpívali, pobavili se množstvím vtipů a samozřejmě i něco málo vypili.

Tak snad příští rok opět a s větší účastí,
Křemík