Finance


Naše osada s více než 100letou historií si jako jedna z mála dokázala přes všechny společenské změny udržet v průběhu let aktivitu na poli sportovním i kulturním. Pořádá každoročně (viz dále) řadu sportovních i kulturních akcí pro děti i dospělé.

To vše ale něco stojí. Je potřeba koupit míče na volejbal, nohejbal a fotbal, sítě, potřeby pro údržbu hřiště jako je motorová sekačka, lajnovačka + vápno, počítadla bodů a další drobnosti. Občas je nutné pořídit materiál na opravu povrchu kurtů, natřít barvou sloupky apod., aplikovat postřik proti nežádoucí trávě na hřištích. Na „Dětský den“ je potřeba zakoupit cukrovinky, špekáčky na opékání u ohně a další drobnosti. Děti i dospělí si za svoje umístění na akcích odnáší hodnotné ceny a krásné tištěné diplomy. Další výdaje jsou spojené se zajištěním květinových darů při příležitosti pohřbů osadních osobností. Na každoročních tanečních zábavách se musí zaplatit pronájmem sálu, kapela, ceny do tomboly, které doplní ty od osadníků. Něco stojí i opravy lávek přes potok a údržba místních cest a studánek, včetně úhrady za elektrický proud spotřebovaný na akcích sportovních, slavnostních a údržbě a obnově osadního majetku. Osada také provozuje svoje internetové stránky (www.tcwestend.cz), kde jsou čerstvé informace o veškeré činnosti a množství fotek a videí ze všech akcí.

Co se vlastně na osadě každý rok koná?

– 2× nohejbalový turnaj (dvojice, trojice na osadním hřišti)

– 1× hokejbalový turnaj (na hřišti Sokol Svinaře)

– 1× volejbalový turnaj smíšených družstev (na osadním hřišti)

– 1× Dětský den (na osadním hřišti)

– 1× tradiční trampská zábava s tombolou (hostinec U Menclů)

– 1× mikulášská zábava (hostinec U Menclů)

Za tím vším je mnoho bezplatné práce od plánování přes organizaci akcí až třeba po zpracování množství fotek a umístění na osadní web. Jako trampská osada samozřejmě nedostáváme žádné dotace a tak je jediným příjmem malý dobrovolný příspěvek za každou chatu.

Buďte proto laskavě tak vstřícní a v zájmu uchování tradice sportu a kultury pro sebe, své děti a vnoučata neváhejte přispět do osadní pokladny. Ujišťujeme vás, že získané prostředky budou vynaloženy účelně. Účetnictví je vedeno důkladně, je kontrolováno a každý přispívající má možnost do něj nahlédnout.

Ještě mnoho let aktivní osady T. C. Westend přeje osadní výbor.