Odpadky


Odvoz domovního odpadu bude zajišťován Obecním úřadem Skuhrov (dále jen OÚ) v době od března do prosince 2016.

Jinak je nutné zajišťovat odvoz a likvidaci domovního odpadu individuálně odvozem do veřejných sběrných nádob na tříděný odpad v Hatích a podobně.

Domovní odpad určený k odvozu, musí být vložen do předepsaných pytlů opatřených uzávěrem s evidovaným číslem a uloženým na určených místech. Pytel i uzávěry vydá OÚ majiteli chaty (poplatníku) po zaplacení poplatku ve výši 600,– Kč. V případě nedodržení těchto zásad nebude odpad odvezen.

Domovní odpad bude odvážen vždy v pondělí ráno, proto je nutné aby byl ukládán na sběrné místo den před odvozem, tj. v příslušnou neděli, aby nedocházelo při porušení pytlů k znečišťování okolí.

Prosíme, nevkládejte do pytlů jiný než domovní odpad a neodkládejte je v jiných termínech. Nebudou odvezeny.

Ve svém zájmu si pomáhejme udržet pořádek a čistotu na osadě.

Termíny odvozu – pondělí (v případě svátků v pondělí):

 • 14.3.2016
 • 11.4.2016
 • 9.5.2016
 • 23.5.2016
 • 6.6.2016
 • 20.6.2016
 • 27.6.2016
 • 4.7.2016
 • 11.7.2016
 • 18.7.2016
 • 25.7.2016
 • 1.8.2016
 • 8.8.2016
 • 15.8.2016
 • 22.8.2016
 • 5.9.2016
 • 19.9.2016
 • 3.10.2016
 • 17.10.2016
 • 7.11.2016 (za sjízdné cesty)
 • 5.12.2016 (za sjízdné cesty)

Upozornění: Budeme jednat o možnosti svozu komunálního odpadu za příznivých podmínek i v zimním období.Jakékoliv problémy z hlediska čistoty a termínů zvyšují náklady na odvoz odpadů a mohly by se promítnout v nárůstu poplatků v příštím období.

Číslo účtu OU Skuhrov: 8328131/0100, var. s.: číslo chaty